Home > Информация > CIS Детайли

CIS Детайли

Vehicle Information System (VIS)

Приложението предоставя данни за автомобила и приложимите сервизни кампании за определен автомобил.

Потребителят може да въведе VIN или регистрационния номер. Ако автомобилът бъде открит в базата данни, се появяват някои основни данни за него и кодове на опции.

Ако към този VIN има приписани сервизни кампании, тогава се показват номера на кампанията, - описание и - статус на изпълнение.

Базата данни на приложението се зарежда с редовни доклади от GM*DRIVE (данни за автомобила), CS Toolbox (информация за кампании) и NEWS (статус на изпълнение на кампании).

Няма функции за редактиране.