Home > Informacije > Podatki CIS

Podatki CIS

Campaign Information System (CIS)

Ta aplikacija nudi podatke o avtomobilu in ustrezne servisne postopke za avtomobil.

Uporabnik lahko vpiše številko VIN ali registracijsko številko. Če program vozilo najde v podatkovni zbirki, se prikažejo podatki o vozilu in kode možnosti.

Če so številki VIN dodeljni servisni postopki, so prikazani številka servisnega postopka, opis in stanje postopka.

Podatkovna zbirka aplikacije se redno posodablja s poročili GM*DRIVE (podatki vozila), CS Toolbox (informacije o postopku) in NEWS (stanje postopka).

Funkcije za urejanje niso na voljo.