Home > Information > CIS Details

CIS Details

Vehicle Information System (VIS)

Denne applikasjonen formidler bildata og aktuelle servicekampanjer for en bestemt bil.

Brukeren kan skrive inn VIN-nummeret eller registreringsnummeret. Dersom bilen finnes i databasen, vises noen grunnleggende bildata og alternativkoder.

Hvis det finnes noen servicekampanjer knyttet til VIN-nummeret, vil kampanjenummeret med beskrivelse og status for gjennomføring vises.

Applikasjonsdatabasen oppdateres med jevnlige rapporter fra GM*DRIVE (bildata), CS Toolbox (kampanjeinformasjon) og NEWS (status for gjennomføring av kampanjen).

Det finnes ingen redigeringsfunksjoner.