Home > Information > CIS Details

CIS Details

Vehicle Information System (VIS)

Genom denna applikation får användaren tillgång till fordonsuppgifter och tillämpliga servicekampanjer för ett visst fordon.

Användaren kan skriva in VIN- eller registreringsnumret. Om fordonet finns i databasen visas allmänna uppgifter om fordonet samt koder för de olika alternativen.

Om VIN-numret innehåller servicekampanjer kommer kampanjnummer, beskrivning och status för kampanjen att visas.

Systemets databas uppdateras med regelbundna rapporter från GM*DRIVE (fordonsdata), CS Toolbox (kampanjinformation) och NEWS (kampanjstatus).

Det finns inga redigeringsfunktioner.