Home > Information > CIS Details

CIS Details

Vehicle Information System (VIS)

De toepassing voorziet in voertuiggegevens en van toepassing zijnde onderhoudscampagnes voor een bepaald voertuig.

De gebruiker kan het VIN of het registratienummer invoeren. Wanneer de auto wordt gevonden in de database worden een aantal voertuiggegevens en optiecodes weergegeven.

Als er onderhoudscampagnes aan het VIN zijn toegewezen, worden campagnenummer, -beschrijving en -uitvoeringsstatus weergegeven.

De toepassingsdatabase wordt aangevuld met regelmatige rapporten van GM*DRIVE (voertuiggegevens), CS Toolbox (campagne-informatie) en NEWS (campagne-uitvoeringsstatus).

Er zijn geen bewerkingsfuncties.