Home > Informacija > Detalji CIS-a

Detalji CIS-a

Vehicle Information System (VIS)

Aplikacija daje podatke o vozilu i dostupnim servisnim akcijama za određeno vozilo.

Korisnik može unijeti VIN ili registracijski broj. Ako se vozilo pronađe u bazi podataka, prikazuju se neki osnovni podaci i kodovi opcija vozila.

Ako su VIN-u dodijeljene servisne akcije, tada se prikazuju broj akcije, opis i status izvršenja.

Aplikacijska baza podataka puni se redovnim izvještajima iz GM*DRIVE-a (podaci o vozilu), CS Toolbox-a (informacije o akciji) i NEWS-a (status izvršenja akcije).

Nema funkcija za uređivanje.