Home > Informacje > Dane szczegółowe CIS

Dane szczegółowe CIS

Vehicle Information System (VIS)

Niniejsza aplikacja dostarcza danych o pojeździe i informacji o odnośnych kampaniach serwisowych dotyczących określonego pojazdu.

Użytkownik może wprowadzić VIN lub numer rejestracyjny. Jeśli pojazd zostanie znaleziony w bazie danych, wyświetlone zostaną podstawowe dane o pojeździe i kody opcji.

Jeśli do numeru VIN są przypisane kampanie serwisowe, wówczas zostaną wyświetlone numer kampanii, - jej opis oraz - stan realizacji.

Baza danych aplikacji jest regularnie zasilana przez raporty z GM*DRIVE (dane pojazdu), CS Toolbox (informacje o kampanii) i NEWS (stan realizacji kampanii).

Nie ma funkcji edytowania.