Home > Informaţii > Detalii CIS

Detalii CIS

Vehicle Information System (VIS)

Aplicaţia furnizează date despre vehicul şi campanii de service corespunzătoare unui anumit vehicul.

Utilizatorul poate introduce codul VIN sau numărul de înregistrare. Dacă vehiculul este găsit în baza de date, se afişează o serie de date de bază şi coduri de opţiuni pentru vehicul.

Dacă există campanii de service asociate codului VIN introdus, aplicaţia afişează numărul campaniei, descrierea şi starea desfăşurării acesteia.

Baza de date a aplicaţiei se încarcă din rapoartele regulate de la GM*DRIVE (date despre vehicul), CS Toolbox (informaţii despre campanie) şi NEWS (starea desfăşurării campaniei).

Nu există funcţii de editare.