Home

Opel Vauxhall Infotech Homepage

Välkommen till Opel Vauxhall Infotech


***  Opel / Vauxhall Infotech has moved to http://public.servicebox-parts.com.  You were sent an e-mail on 15 Dec with Logon ID and Password.  Infotech will remain active until 31 January 2020  but new subscriptions cannot be purchased.  New subscriptions for Opel/Vauxhall (GM-based and PSA-based) vehicles are available on PSA Public Service Box. ***

 


Opel Vauxhall Infotech tillhandahåller OEM-serviceinformation för att utföra service- och reparationsarbeten på ett fackmannamässigt sätt på Opel/Vauxhall motorfordon. Serviceinformationen omfattar följande områden:

  • Information om diagnosverktyget och kopplingsscheman.
  • Felsökning,
  • Underhålls- och reparationsinstruktioner,
  • Information om delar
  • Kampanjinformation.
     

Se informationsfliken för ytterligare information. För abonnemang, välj Registrera och följ instruktionerna.


Picture